Meteoriter är äkta hälsningar från rymden!

Stora och små bitar "rymdsten" som överlever sin färd genom vår planets atmosfär är det vi kallar meteoriter. Många landar i havet, några på land. Av dessa blir några ytterst få hittade och insamlade.

De allra flesta är stenmeteoriter av olika slag, bl.a. chondriter. Ca 10% av dessa består av järn/järn-nickel/järn-sten.

De flesta klassiska fynd (t.ex. Gibeon, Nantan, Sikhote-Alin, Campo del Cielo, Muonionalusta) är i stort sett järnmeteoriter. Järnbitarna är enklare att hitta ute i naturen än eroderade stenmeteoriter som ganska snabbt ser ut som "vanlig" sten.

 

Nantan järnmeteorit

En oktaeder med välutvecklad kristallstruktur (Widmanstätten-struktur) som man ser som triangulära mönster på ytan.
Meteoriten föll 1516 i närheten av byn Nantan i Guangxi provinsen i Kina. Totalt har man hittat nästan 10 ton material. Man började samla in järnet på 1950-talet för att smälta till järn och stål, men det visade sig att nickelinnehållet var för högt (ca 7%) för att detta skulle låta sig göras.

Stenmeteorit Marocko

De allra flesta meteoriter är stenmeteoriter av olika slag. Marockanska samlare har hittat många de senaste åren, framförallt beroende på att landet består av mycket öken där det saknas vegetation som täcker meteoriterna. Detta är en chondrit av typen NWA. Lite rostig på ytan för att den innehåller mineral innehållande järnförbindelser.

Hittats i södra Marocko i närheten av Rissani.

Meteorit in situ i öknen

Stenmeteorit med smältyta

 

Tektit Vietnam

När en stor (1-400 meter i diameter) meteorit träffar jordytan frigörs det så mycket energi att hela meteoriten och stora delar av nedslagsplatsen smälter/förångas. Bitar av smältmassan slungas högt upp i atmosfären och ramlar ner till jordytan igen, nästan som nya meteoriter. Men dessa består då av smält jordisk sten (i praktiken glas) och har ofta fina aerodynamiska formar som bildats på väg ner genom atmosfären.

Schematisk förlopp av hur tektiter bildas

Här ser man hur tektiten har roterat på väg tillbaka till jorden

Sällsynt fin tektit där ytan har smält och flutit bakåt och bildat en s.k. "button"

Impaktitbreccia Norge

Stora meteoriter har träffat jorden ett antal gångar under geologisk tid. Några av dessa nerslag ser vi fortfarande spår av i form av runda formationer i berget, ofta med ett smält/krossat mittenparti. Gardnos vid Nesbyen i södra Norge är ett utmärkt exempel på ett gammalt meteoritnedslag. Här finns en tydlig s.k. impaktitbreccia där man fortfarande ser vilka krafter som har krossad berget. De ljusa partierna är rester av urberget, de mörka är smältmassan som bildades under nerslaget. Som en kuriositet kan nämnas att trycket var så stort vid nerslaget att det bildades minidiamanter! Mycket mer info hittar du på www.meteorittparken.no.