Beskrivning av mineraler och kristaller, sid 1

Agatgeod

Ett hålrum i lava fylls delvis med agat och bergkristaller, eroderar ut från berget, samlas och delas så med diamantsåg, och voila!

Ett vackert lite konstverk från naturen.
Finns t.ex. i Brasilien, Mexiko, Indien och Marocko.

Geod i basalt

Samling i Indien

Agatgeod, USA

 
 

Bergkristall

Bergkristall, eller kvarts som det också heter, kan bilda fina sexkantiga kristaller i hålrum i berget. Kristallen består helt enkelt av en del kisel och två delar syre. Av och till bildas kristaller med spets i båda ändarna - dubbelterminerade kristaller. En del har nog sett bergkristaller ute i naturen - t.ex. på sprickor i berget där man har sprängt för att bygga hus eller vägar. Stora förekomster i t.ex. Brasilien och USA

Bergkristall i basalt, USA

Dubbelterminerad bergkristall

Enkel bergkristall

 
 

Dendriter

Namnet kommer från det grekiska "dendros" som betyder trä. Den dendritiske form är ganska vanlig i naturen: Snöflingor, frost på fönsteret, andra kristaller, våra egna närvceller, etc.
Ser ut som plantfossil, men har inget med fossil att göra! Består av mangan- och järnoxyder som på denna stenen bildats i dessa mönster på tunna sprickor i en tät kalksten.

Best kända förekomst är Solnhofen/Eichstatt i Bayern, Tyskland. Härifrån kommer också våra dendriter.

Kalkstenplattor med dendriter

Vacker dendrit, Tyskland

 

Fluorit

Ett vackert mineral som finns i alla färger! (Man kan alltså inte bara utgå från stenens färg för att bestämma vilket mineral det är.) Men dess vanligaste färger är dock grön och lila. Om man håller fluoriten mot ljuset kan man se dess fina färger bättre.

Fluoriten har spaltytor som bildar dubbelpyramider om man klyver den längs med spaltytorna.

Stora förekomster i t.ex. USA, Namibia, Kina.

Vilka färger!

Fluoritförekomst

Fluorit oktaeder (dubbelpyramider)

 
 

Kalcit

Också ett mineral som förekommer i alla färger, dock oftast i lite tråkigt vitt/grått/beige. Men ibland i fräscha, klara färger! Består av kalciumkarbonat och är relativt mjukt, så det tar skada av att rubbas med dom flesta andra stenar. Den mörka mineralen i den orange kalciten från Kanada är svart turmalin och mörkgrön apatit.

Kalcit - särskilt den klara - spaltar lätt och bildar då romber som ser ut som kristaller, men är "bara" spaltstycken.

Kalcit finns i dom flesta länder i världen

Kalcit - rombisk, spaltstycken

 

Krysokolla

Bildar färggranna, massiva  formationer i samband med kopparmineraliseringar. Kristalliserar inte.

Sällsynt i Norden, men finns t.ex. i Namibia och USA.

Krysokollaförekomst

Krysokolla i berget, Namibia

Krysokolla

 

Pyrit

Heter egentligen svavelkis på svenska men kallas också kattguld. Består av järn och svavel och kan bilda fina kubiska kristaller i berget. Man kan se en eller flera av kristallytorna på bilden.

Vanligt förekommande i många länder - också i Sverige. På en del platser kan man se rostbildningar på bergsytan som ofta kommer från förvittring av pyrit i berget.

Pyritkristaller i matrix

Pyrit, Peru

Pyritsamling, Spanien

 

Sandros

Heter också ökenros. Består av mineralet gips som bildat en rosett av kristaller nere i ökensanden.  När sanden blåser bort under sandstormar kan man samla sandrosor på ytan.

Finns i öken på flera platser i världen: Nordafrika, Mexiko, Arabien och t.ex. Saskatchewan i Kanada (behöver inte vara en varm öken!).

Sandrosor i öknen

Sandrosor, Mexiko

Svavel

Ett grundämne som gärna bildas i samband med vulkanism. Om du luktar på stenen känner du en skarp, stickande doft - lite som röken från en tändsticka. Så luktar svavel!

Denna här stenen hittades i vulkanområden på Sicilien i Italien.

Vackra svavelkristaller i vulkan

Svavelbildningar i vulkan

Svavelbildningar, Santorini

Träagat

En variant av agat som är vit och grön. De gröna fibriga inklusioner som kan se ut som vegetation. Men det är "bara" agat - inget fossil.

Finns i Indien.

Sodalit

Sodalit har ofta en fräsch blå färg och är en populär smyckesten.

Stora förekomster i Namibia, Brasilien och USA.