Beskrivning av mineraler och kristaller, sida 4

Smaragd

Smaragd är en eftertraktad ädelsten. Fina, slipade smaragder kan kosta mer än diamanter! Mineralogiskt är smaragd en grön beryl.
Smaragden hittas på många platser runt om i världen, även t.ex. i Norge!

Kristall av smaragd i kvarts

Koppar

Koppar är en metall som lätt oxiderar till malakit och andra kopparmineraler. På grund av detta hittas metalliskt koppar bara på ett fåtal platser i världen. Metallen har då bildats på tunna sprickor i basalt som skyddats mot oxidering tills erosionen har fört upp kopparen till ytan.

Indianer samlade tidigare kopparbitar som dom nyttjade till verktyg och smycken.

En klassisk lokalitet finns i Michigan, USA, där stora flak och kristaller av koppar har hittats under många år.

Koppar, Michigan, USA

Aventurin

Aventurin är en grön, massiv kvartsvariant där den gröna färgen kommer från inklusioner av grönt glimmer. Många förekomster runt om i världen, även här i Norden.

Hematit

Hematit är en viktig järnmalm med upp till 60% järn - det känner man på tyngden! På några platser hittar man hematit av slipkvalitet som dessa stenar. Stora förekomster i Sverige.