Vill du ställa ut?

Om du vill ställa ut på stenmarknaden i Kopparberg ta kontakt per mail:
info@stenmarknad.se

eller per post:
Geoloco AB, Gruvfogdegatan 14, 714 30 Kopparberg.

Vi skickar all relevant information till dig.
Det kommer att bli lite annorlunda på stenmässan framöver jämfört med tidigare år så läs informationen noggrant för att kolla hur det inverkar på dina förutsättningar som utställare.

Are you interested in exhibiting at our mineralshow in Kopparberg?
Please contact us by e-mail:
info@stenmarknad.se

or by post:
Geoloco AB, Gruvfogdegatan 14, SE-714 30 Kopparberg

We will send you all relevant information asap. There will be some changes from earlier shows this year so please read the information carefully.