Om Geoloco

Tom Hoel på Geoloco i Kopparberg har varit leverantör inom stenbranschen i över 30 år. Intresset för stenar och mineraler har han med sig sedan tidig barndom i Norge. Under årens lopp har han inte bara samlat på sig en mängd mineraler och fossiler utan också en gedigen kunskap om dess förekomster och historia.

Här på hemsidan finns mycket av den informationen samlad. Här hittar du också inspirerande bilder från några av de platser som Geoloco har besökt under sitt letande efter nya intressanta fynd, inte sällan miljoner år gamla.

Idag är Geoloco etablerat båda som grossistföretag och som stenbutik/museum.

Kontakta oss gärna på telefon eller e-post för lösenord (återförsäljare) och öppettider i butiken/muséet.
Kontakt >>